عمومی ,روابط ,ارتباطات ,تعریف ,جایگاه ,جهان ,روابط عمومی ,عمومی public ,اطلاع رسانی ,درواقع امروز ,روابط عمومی public
روابط عمومی

امروزه در عصر حاضر، ارتباطات اگرچه نگوییم اولین عنصر و اساسی ترین اصل مورد نیاز بشر است، اما به جرات می توان گفت یکی از بنیادی ترین دانش ها و مهمترین عوامل پیشرفت انسان امروزی و شالوده و اساس دیگر علوم قرن حاضر است. اینک با حساسیت بجا و درست مقام معظم رهبری در خصوص جایگاه ویژه روابط عمومی در سازمان ها و وزارتخانه های دولتی و با در نظر گرفتن آنچه بیان شد، شاید بیشتر بتوان به اهمیت علوم ارتباطات و نیز نقش روابط عمومی ها، به عنوان مجری اصلی آن در جوامع، دست یافت. امروز عصر اطلاع رسانی است و رابطه ای معنادار میان قدرت اطلاع رسانی حکومت ها با جایگاه آنها در جهان وجود دارد. درواقع امروز نمی توان کشور قدرتمندی را دید که از نظر ارتباطات ضعیف باشد. حکومت در چنین جهانی بدون بهره مندی از روابط عمومی ممکن نیست و هر حکومتی باید در کنار برنامه های خود، نگاهی نیز به روابط عمومی داشته باشد و درواقع امروز اگر جنگی باشد، در درجه اول جنگ ارتباطات است.

● تعاریف، نظریه ها و تاریخچه روابط عمومی :

۱) تعریف مفهومی روابط عمومی Public Relatioons conceptual definition
۲) تعریف کاربردی روابط عمومی Public Relations working definition
لازم به یادآوری آست که این تعاریف در پانزدهمین کنگره جهانی روابط عمومی که در سال ۲۰۰۰ در شیکاگو با حضور برجسته ترین کارشناسان، پژوهشگران و مدیران روابط عمومی از پنج قاره جهان برگزار گردید مورد تأیید قرار گرفت. چارچوب اولیه این تعریف توسط پروفسور گرانیگ (Grunig) که شناخته ترین نظریه پرداز روابط عمومی در جهان کنونی است و کتابهای متعددی دراین رشته تألیف نموده و سالها ریاست (بنیاد پژوهش و آموزش روابط عمومی) در ایالت متحده را به عهده داشته، ارائه گردیده است.

ادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : روابط عمومی بازار بزرگ ایران
برچسب ها : عمومی ,روابط ,ارتباطات ,تعریف ,جایگاه ,جهان ,روابط عمومی ,عمومی public ,اطلاع رسانی ,درواقع امروز ,روابط عمومی public
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : جایگاه و و ظاف در روابط عمومی نوین چگونه تعریف می شود ؟